Missie en Visie

De volgende Kernwaarden zijn na een avond sparren met verschillende personen al dan niet direct betrokken bij het kulturhus naar voren gekomen:

Laagdrempelig - Een plek (onvoorwaardelijk) voor iedereen
- Een plek om elkaar te ontmoeten
- Gastvrijheid staat voorop
- Verbinden

Ondernemend - In beweging, blijven ontwikkelen, vernieuwen, uitdagen en inspireren!

Aan ons om de juiste kernwaarden te kiezen.

Onze missie:
We dragen bij aan een vitale gemeenschap, waarin mensen tot hun recht komen. ‘Ontmoeten’, ‘verbinden’ en ‘ondernemend’ staan centraal. Voor en door inwoners, door het benutten van talenten. Met vrijwilligers waar het kan, en met professionals waar het moet.

Het Kulturhus is er voor iedereen in Denekamp en werkt volgens het principe ‘voor bewoners, door bewoners’. We ondersteunen initiatieven van inwoners of inwonersgroepen op het gebied van welzijn, sport, cultuur en educatie; we faciliteren, leggen verbindingen tussen organisaties en hebben een groot aanbod van activiteiten en dienstverlening voor alle inwoners, van jong tot oud. Wij willen dit bereiken door ook voldoende commerciële activiteiten te ontplooien.

Dat doen we niet alleen. We werken samen en delen kennis met vele partners, maar ook onze vrijwilligers vormen hierbij een onmisbare schakel.