Het Kulturhus is er voor iedereen in Denekamp en werkt volgens het principe ‘door bewoners, voor bewoners’.

We ondersteunen initiatieven van inwoners of inwonersgroepen op het gebied van welzijn, sport, cultuur en educatie; we faciliteren, leggen verbindingen tussen organisaties en hebben een groot aanbod van activiteiten en dienstverlening voor alle inwoners, van jong tot oud.

We dragen bij aan een vitale gemeenschap, waarin mensen tot hun recht komen. ‘Ontmoeten’, ‘verbinden’ en ‘ondernemend’ staan centraal.

Door en voor inwoners, door het benutten van talenten. Met vrijwilligers waar het kan, en met professionals waar het moet.

Wij willen dit bereiken door ook voldoende activiteiten te ontplooien.Dat doen we niet alleen. We werken samen en delen kennis met onze vrijwilligers en vele partners. Onze vrijwilligers vormen hierbij een onmisbare schakel.

De volgende kenwaarden zijn voor ons het uitgangspunt:

Laagdrempelig

Een plek (onvoorwaardelijk)
voor iedereen

Een plek om elkaar te ontmoeten

Gastvrijheid staat voorop

Verbinden

Ondernemend -

In beweging

Blijven ontwikkelen

Vernieuwen

Uitdagen

Inspireren