Palet begeleidt vluchtelingen en migranten bij de vestiging en integratie in de Twentse samenleving.

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheden van de vluchteling en migrant staan hierbij centraal. Palet begeleidt zo'n 80 gezinnen. Een ander belangrijk onderdeel is het geven van voorlichting aan scholen, organisaties en verenigingen.

Cultuur & Educatie